Résztvevők

Univ. Prof. Dr. Andrea Seidler
Antalffy Péter
Ásványi Ilona
Dr. Babosi László
Back Mária
Bálint Réka
Dr. habil. Barátné dr. Hajdu Ágnes
Bazsóné Megyes Klára
Bednárik Prokec Zita
Bedő György-Béla
Bedő Melinda
Bétéri Barbara
Bodnár Róbert
Bognár Noémi Erika
Dr. Boka László
Borbély-Simon Andrea
Búbos Márki Otília
Buriánné Tarró Edit
Czakóné Gacov Katalin
PaedDr. Csíkos Éva
Dávid Adél
Demeter Lajos
Dima Andrea
Dr. Dippold Péter
Dobosné Brezovszky Anikó
Dorkić Diana
Professzor Dr. Darányi Sándor
Egyházi Dóra
Elbe István
Dr. Eszenyiné Borbély Mária
Farkas Fruzsina
Fáskerti Mária
Fazakas Enikő
Fazakas Éva
Figula Anikó
Dr. Fodor Péter
Forreiter Csilla Éva
Fülöp Attiláné
Gaálné Kalydy Dóra
Gálity Tijána
Gáti Georgina
Gerencsér Judit
Gergely Klára
Gheri Judit
Gonda Ágnes
Dr. Gurka-Balla Elena
Guzák Andriana
György Erika-Juliánna
Gyuricza Andrea
Dr. Halász Albert
Dr. Hangodi Ágnes
Hantal Zsófi
Hegedűs Henriett
Hegyi Csilla
dr Herner János
Hicsik Dóra
Hollanda Andrea
Horváth Balázs
Huszka Márta
Ilácsa Szabina
Iszak Ferencné
Jávorka Brigitta
Juhász András
Dr. habil. K. Lengyel Zsolt
Káldos János
Dr. Karácsony Szidónia
Mgr. Kecskés Ildikó
Kelemen Katalin
Kelemen László
Dr. Kenyeres István
Kihal Zita Franciska
Kisfaludi Erika
Kiss Gábor
Kiss Gábor
Kopasz Ildikó
Kóródy Judit
Kovács Erzsébet
Kovácsné Koreny Ágnes
Krajnyák-Jávor Andrea
Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária
Kuszálik Eszter
László Lóránt
Lázok Klára
Lükőné Örsi Gabriella
Maksa János Tiborné
Mánfai Miklósné
Márföldi István
Markója Szilárd
Miklós Enikő
Mikolasek Zsófia
Miszler Tamás
Molnár Éva
Molnár Jánosné
Molnar Natalia
Molnár Sándor
Molnos Melinda
Prof. Dr. Monok István
Nagy Emese
Nagy Mónika
Nagy-Molnár Szilvia
Németh Szilvia
Némethné Pozsgai Éva
Nida Judit
Okos-Rigó Ilona
Oláhné Gócza Krisztina
Oros Sándor
Osztrozics Katalin
Papp Rita
Parti Ádám
Péter Katalin
Pethő Andrea
Popovics Erika
Popovych Olha
mag. iur. et mag. bibl. Rabbi Zsolti
Radó Rita
Rakonczás Szilvia
Ramháb Mária
Dr. Redl Károly
Reicher Erika
Roncz Melinda
Sándor Krisztina
Sass Erika
Schumann Kornél
Sebestyénné Majchrowska Ewa Maria
Sikaláné Sánta Ildikó
Dr. Sirató Ildikó
Szabó Kinga
Szabó Tibor
Szeberényi Gábor
Szegedi Éva
Szenkó Melinda
Szentannai Katalin
Szilágyi Magdolna
Szonda Szabolcs
Szőcs Endre
Szöllősi Ingrid
Szüts Etele
Takács Eszter Judit
Tamási Csilla
Tankó Beáta
Tomasovszki Anita
Tori Erika
Toronyi Erzsébet
Török Gabriella
Török Julianna
Tőzsér Istvánné G. Andrea
Trifonovné Karajz Borbála
Dr. Tüske László
Dr. Vaczóné Antal Erika
Varga Éva
Dr. Varga Zsuzsanna
Vári Katalin
Vashkeba Katalina
Vati Éva
Vázsonyi Csilla
Villám Judit
Vinkó Attila
Dr. Vraukóné Lukács Ilona
Werner Ákos
Wollner Ildikó
Zsók Éva